Category Archives : travel news

โป่งน้ำร้อนท่าปาย
13 Sep
2:26

โป่งน้ำร้อนท่าปาย

0    travel news  admin

ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังที่อยู่ใกล้อำเภอปายแห่งนี้ เป็นสถานที่อาบน้ำแร่ธรรมชาติที่แวดล้อมด้วย ป่าเขาลำธารและไอเย็นในบรรยากาศ ที่นี่มีน้ำร้อนไหลผ่านทั่วบริเวณกว้าง โดยมีบ่อใหญ่อยู่สองบ่อ บางช่วงเป็นแอ่งกว้างให้ลงแช่ตัวอาบน้ำแร่ได้ บางช่วงทำได้เพียงนั่งลงแช่เท้าเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การอาบน้ำแร่ในโป่งน้ำร้อนท่าปายเป็นการอาบน้ำแร่ในบ่อแช่แบบธรรมชาติที่มีสภาพเดิมๆ ปราศจากการปรุงแต่งแต่อย่างใด