โครงการ EEC ของไทยเพื่อเพิ่ม GDP เกินกว่า 5%

0    news  admin

ประเทศไทยได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตอันเนื่องมาจากการเปิดตัวยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะยาวและโครงการ Eastern Economic Corridor (EEC) ในระยะยาวโดยประธานาธิบดีสหรัฐฯโดนัลด์ทรัมป์จะได้รับประโยชน์จากการย้ายอุตสาหกรรมไปโดยไม่คาดคิด ประเทศจีน

การเปิดตัวโครงการพัฒนาทางด้านการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกซึ่งจัดโดยรัฐบาลของรัฐบาลทหารที่นำโดยนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมติณสูลานนท์กลับมาใช้งานมานานกว่า 30 ปีที่ผ่านมาส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเริ่มชะลอตัวลงเรื่อย ๆ

ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยไม่เคยเปิดโครงการพัฒนาที่สำคัญใด ๆ และส่งผลให้จีดีพีของประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตของ GDP ต่ำกว่า 5% โดยการลงทุนจากต่างประเทศไปประเทศอื่นเนื่องจากประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาทางการเมืองภายใน

การขาดการวางแผนพัฒนาในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานจะเห็นได้ว่าบางคนเป็นพรที่ปลอมตัว

ในขณะที่หลายประเทศอาจลงทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมซึ่งมากหรือน้อยได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักของเทคโนโลยีอย่างมากทำให้ต้นทุนและความยากลำบากในการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดคือแผน 4.0 ล่าสุดของไทยและโครงการอีอีซีเอที่รัฐบาลอีกคนหนึ่งออกโดยนายจุล Chan-o-cha ถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสม

“นี่ถือเป็นเส้น S-curve ใหม่สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทยซึ่งจะทำให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการเติบโตทางเศรษฐกิจในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้จะเกินกว่าระดับ 5% ต่อปี” นักเศรษฐศาสตร์กล่าว

ภูมิภาคที่ชาญฉลาดแผนพัฒนาของไทยจะได้รับประโยชน์จากโครงการ One Belt One Road ของประเทศจีนเนื่องจากประเทศไทยถือว่าเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายประยุทธกล่าวว่าหากไทยกำลังจะหลบหนีไปสู่กับดักรายได้ปานกลางและกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูงจะต้องยึดติดกับยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะเวลา 20 ปีและโครงการอียูเอ

รัฐบาลใช้เวลาสี่ปีที่ผ่านมาในการกระตุ้นการเติบโตของ GDP จาก 0.8% ในปี 2014 เป็นมากกว่า 4% ภายในสิ้นปีนี้ ดังนั้นเราจำเป็นต้องมีกรอบสำหรับ 20 ปีข้างหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีความต่อเนื่องเขากล่าว

รัฐบาลคาดว่าสหภาพยุโรปตะวันออกจะกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนให้สูงขึ้นเป็นเวลา 10 ปีในปีพ. ศ. 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ยุคใหม่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพขั้นก้าวหน้า อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารความมั่งคั่งและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางการแพทย์อุตสาหกรรมดิจิตอลอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมการบินและลอจิสติกส์อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมไบโอดีเซลและชีวเคมี

นายณัฏฐ์แสงสุพรรณเลขาธิการสำนักงาน EEC มองในแง่ดีว่าการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 10% ในปี 2562 โดยคาดว่า GDP จะขยายตัวประมาณร้อยละ 5 EEC เป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจก้าวไปข้างหน้าหลังจากการพัฒนาโครงการ Eastern Seaboard เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการส่งออก การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.4 ในไตรมาสแรกของปีนี้และการลงทุนมีการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาการลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนโดยตรงของไทยขยายตัวเฉลี่ยเพียง 3% ต่อปีโดยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่ขยายตัวในอัตราเดียวกันนายคานิทกล่าว โครงการลงทุนด้านสาธารณูปโภคภาครัฐเช่นแหลมฉบังและโครงการท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุดจะเปิดตัวภายในปีนี้

« »