การสร้างความมั่นใจในอนาคตอันยั่งยืน

0    news  admin

สมาชิกของสมาคมโรงแรมจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกันระดมน้ำขวดพลาสติกและหลอดฟางจากห้องพักภายในปีพ. ศ. 2562 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในอนาคตอันยั่งยืนของจังหวัดภูเก็ตกล่าวโดยสมาคมแอนโทนีแลค สมาคมได้ให้ข้อมูลแก่สมาชิกในโรงแรมเกี่ยวกับ บริษัท ที่จัดหาทางเลือกในการผลิตพลาสติกสำหรับเก็บอาหารถุงขยะและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้าพัก

Lark กล่าวว่าสมาคมฯ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจในการท่องเที่ยวในระยะสั้นและระยะยาวอย่างยั่งยืนในจังหวัดภูเก็ตด้วยการสนับสนุนให้สมาชิกในโรงแรมดำเนินการและใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆที่มีความยั่งยืน เราได้ตรวจสอบพลาสติกใช้ครั้งเดียวในสถานที่ที่โรงแรมของเราและให้เจ้าของโรงแรมและผู้บริหารจัดการด้วยโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพเพื่อเปลี่ยนจากพลาสติกเป็นทางเลือกที่ยั่งยืน

« »